Madiskarteng Priyoridad 4: Pagpapatibay ng Destination Connectivity at Accessibility

Aksyon 15: Hikayatin ang pagpapatibay ng mga prinsipyo ng unibersal na disenyo

Ang pag-ampon ng mga prinsipyo ng unibersal na disenyo (ibig sabihin, ang paggawa ng mga atraksyon sa turismo, tirahan, at mga serbisyo na naa-access para sa lahat) ay magbibigay-daan sa mas malawak na pangkat ng mga tao na tamasahin ang kanilang karanasan sa turismo sa Kildare. Kabilang dito ang mga bata, matanda, at mga may magkakaibang kakayahan. Ang mga bago at umiiral na negosyo sa turismo ay hihikayat na magpatibay ng mga prinsipyo ng unibersal na disenyo at disenyong angkop sa edad sa pagbuo at pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo.

 

Ang Into Kildare ay makikipagtulungan sa County Kildare Access Network at Kildare County Council upang hikayatin ang mga negosyo sa turismo na magpatibay ng mga prinsipyo ng unibersal na disenyo.